näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Etätyö, Korona, Organisaation tuki

Työntekijän sitouttaminen ja tukeminen korona-aikana vaatii organisaatioilta pitkäjänteistä ja systemaattista työtä

Työntekijöiden sitouttaminen ja sitoutuminen työhön ovat asioita, joista puhutaan paljon. Erityisesti nyt, kun maailmanlaajuinen koronakriisi koettelee meille tuttuja ja turvallisia rutiineja sekä organisaatioiden taloutta, niin samalla se myös koettelee työntekijöiden sitoutumista organisaation toimintaan.  Pitkään jatkunut etätyö, erityisesti niissä organisaatioissa, joissa se ei ole ollut arkipäivää ennen maaliskuuta 2020, on saattanut erkaannuttaa työntekijät toisistaan. Työarjesta puuttuu …

Etätyö, Itsensä johtaminen, osaamisen kehittäminen

Työskentelyn suunnittelun ja organisoinnin rooli korostuu etätyöskentelyn lisääntyessä

Työskentelyn suunnittelu ja organisointi voivat osasta tuntua sanahelinältä ja jopa turhalta asialta. Ei se ole kuin tehdä -asenne, onkin yllättävän yleinen tapa toimia työelämässä. Suunnittelu ja organisointitaitoja vaativan työskentelyvaiheen väliin jättäminen saattaa kuitenkin haastaa työskentelyä monin eri tavoin. Aikatauluissa pysyminen, työskentelyyn keskittyminen tai ylipäätänsä työtehtävien loppuun saattaminen voivat vaarantua.  Työskentelyn suunnittelu ja organisointi ovatkin tärkeä …