näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Johtaminen, Korona, Muutos, Organisaation tuki, Uncategorized

Olemmeko valmiita työelämän tulevaisuudessa häämöttäviin muutoksiin?

Nyt törmätään paljon keskusteluihin, joissa puhutaan Koronan aiheuttamista muutoksista työelämässä. Etätyön lisääntymisen on havaittu tuovan paljon hyötyjä ja haittoja työntekijöille. Esimerkiksi, työmatkojen väheneminen nähdään ympäristön ja ajankäytön kannalta hyvänä muutoksena. Lisäksi työhön liittyvät väsymyksen oireet ovat vähentyneet Työterveyslaitoksen teettämän selvityksen mukaan. Samaan aikaan, työyhteisöjen tiimityöskentelyn kehityksen suunnasta on oltu huolissaan. Paljon myös törmätään fraaseihin, jotka …

Etätyö, Korona, Organisaation tuki

Työntekijän sitouttaminen ja tukeminen korona-aikana vaatii organisaatioilta pitkäjänteistä ja systemaattista työtä

Työntekijöiden sitouttaminen ja sitoutuminen työhön ovat asioita, joista puhutaan paljon. Erityisesti nyt, kun maailmanlaajuinen koronakriisi koettelee meille tuttuja ja turvallisia rutiineja sekä organisaatioiden taloutta, niin samalla se myös koettelee työntekijöiden sitoutumista organisaation toimintaan.  Pitkään jatkunut etätyö, erityisesti niissä organisaatioissa, joissa se ei ole ollut arkipäivää ennen maaliskuuta 2020, on saattanut erkaannuttaa työntekijät toisistaan. Työarjesta puuttuu …