näyttää 3 tuloksen(tulokset)
Itsensä johtaminen, Oppiminen, osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on uusi työelämän supervoima

Uskotaan, että työelämässä pärjäävät ne, jotka “pysyvät ajan hermolla”, eli hallitsevat työelämän supervoiman, jota myös oman osaamisen kehittämiseksi kutsutaan.  Jatkuvasti muuttuva maailma ja työelämä ovat asettaneet jatkuvan osaamisen kehittämisen yhdeksi työntekijöiden perusominaisuuksista. Jotta osaamisen kehittämisestä tulee meidän jokaisen supervoima on hyvä pohtia, mitä osaamisen kehittäminen itseasiassa on ja kuinka omaa osaamista voi kehittää ja miten …

Oppiminen, Oppimisen tukeminen työssä

Oppimistaidot ovat muutoksesta ja työelämästä selviytymisen elinehto

Työelämä tarjoaa tekijälleen monia haasteita. Digitalisaation myötä tieto kulkee nopeasti, työskentelyn tukena hyödynnetyt teknologiset ratkaisut muuttuvat lyhyelläkin aikavälillä usein, käsillä olevat työtehtävät ovat haastavia ja vaativat tekijältään paitsi yhteisöllisen työskentelyn taitoja myös pitkäjänteisyyttä, paineensietokykyä sekä kykyä toimia monimuotoisten kokonaisuuksien parissa. Samaan aikaan kova kilpailu, tuloskeskeisyys, eloonjäämistaistelu yritysten tulevaisuudesta käy kovana. Halutaan olla kilpailukykyisiä, uutta luovia, …

Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Oppiminen

Itsensä johtamisen päämäärä ei ole ainoastaan tehokkaampi suorittaminen työssä vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi

Itsensä johtaminen on termi, jota kuulee paljon käytettävän työelämää koskevassa puheessa. Usein samaa asiaa kuvataan arkikielessä myös itsesäätelyn tai itseohjautuvuuden käsitteillä. Se miten nämä käsitteet ymmärretään ja millaiseen toimintaan niillä viitataan, voi kuitenkin vaihdella. Itse lähestyn itsensä johtamisen käsitettä oppimisteoreettisesta näkökulmasta. Yleisesti työelämäyhteyksissä itsensä johtamisen käsitteellä viitataan ihmisen taitoon olla aktiivisesti tietoinen omasta toiminnastaan ja …