näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Hyvinvointi

Tiedosta arkesi stressitekijät – myös itsellesi mieluisimmat asiat voivat olla niitä

Veikkaan, että moni meistä tasapainoilee kiireisessä arjessa työn ja vapaa-ajan välillä. Töissä pyritään olemaan mahdollisimman tehokkaita ja kotona koitetaan täysin rinnoin nauttia vapaa-ajasta, joka sekin on saattaa välillä olla yhtä tiukkaan aikataulutettu kuin työkalenteri. Työn haastavuus sekä tiukkaan aikataulutettu ja kiireinen elämäntyyli ei aina tarjoa mahdollisuutta hengähtämiseen ja rauhoittumiseen, jolloin keho ja mieli eivät välttämättä …

Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Oppiminen

Itsensä johtamisen päämäärä ei ole ainoastaan tehokkaampi suorittaminen työssä vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi

Itsensä johtaminen on termi, jota kuulee paljon käytettävän työelämää koskevassa puheessa. Usein samaa asiaa kuvataan arkikielessä myös itsesäätelyn tai itseohjautuvuuden käsitteillä. Se miten nämä käsitteet ymmärretään ja millaiseen toimintaan niillä viitataan, voi kuitenkin vaihdella. Itse lähestyn itsensä johtamisen käsitettä oppimisteoreettisesta näkökulmasta. Yleisesti työelämäyhteyksissä itsensä johtamisen käsitteellä viitataan ihmisen taitoon olla aktiivisesti tietoinen omasta toiminnastaan ja …