näyttää 4 tuloksen(tulokset)
Itsensä johtaminen, Oppiminen, osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on uusi työelämän supervoima

Uskotaan, että työelämässä pärjäävät ne, jotka “pysyvät ajan hermolla”, eli hallitsevat työelämän supervoiman, jota myös oman osaamisen kehittämiseksi kutsutaan.  Jatkuvasti muuttuva maailma ja työelämä ovat asettaneet jatkuvan osaamisen kehittämisen yhdeksi työntekijöiden perusominaisuuksista. Jotta osaamisen kehittämisestä tulee meidän jokaisen supervoima on hyvä pohtia, mitä osaamisen kehittäminen itseasiassa on ja kuinka omaa osaamista voi kehittää ja miten …

Itsensä johtaminen, Motivaatio, osaamisen kehittäminen, tavoitteet

Huolella asetetut tavoitteet ovat työkalu unelmien saavuttamiseksi

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan, mikä on unelmien ja tavoitteiden välinen ero? Usein unelmat mielletään haaveiksi ja pilvilinnoiksi, asioiksi, jotka ovat niin korkealentoisia, että ne tuskin koskaan toteutuvat. Näin ehkä onkin, jos tyydymme vain unelmointiin. Minä väitän, että useimmat unelmat on mahdollista saavuttaa, mutta se harvoin tapahtuu itsestään ja puolivahingossa, vaan juuri se klisee siitä, kuinka …

Etätyö, Itsensä johtaminen, osaamisen kehittäminen

Työskentelyn suunnittelun ja organisoinnin rooli korostuu etätyöskentelyn lisääntyessä

Työskentelyn suunnittelu ja organisointi voivat osasta tuntua sanahelinältä ja jopa turhalta asialta. Ei se ole kuin tehdä -asenne, onkin yllättävän yleinen tapa toimia työelämässä. Suunnittelu ja organisointitaitoja vaativan työskentelyvaiheen väliin jättäminen saattaa kuitenkin haastaa työskentelyä monin eri tavoin. Aikatauluissa pysyminen, työskentelyyn keskittyminen tai ylipäätänsä työtehtävien loppuun saattaminen voivat vaarantua.  Työskentelyn suunnittelu ja organisointi ovatkin tärkeä …

Itsensä johtaminen, osaamisen kehittäminen

Vahvuuksien tunnistaminen on yksi kehittymisen kulmakivistä

Oletko koskaan kunnolla pysähtynyt miettimään, milloin toiminnan kehittäminen nousee keskusteluun tai nähdään tarpeelliseksi? Usein tarve toiminnan ja osaamisen kehittämiselle herää, kun kohdataan jokin haaste tai ongelma joka pitäisi ratkaista. Tästä kirjoitin jo aiemmin blogissani. Tällöin tiedetään, missä pitäisi kehittyä ja on helpompi lähteä miettimään niitä toimenpiteitä joiden kautta toivottua kehitystä saataisiin aikaiseksi. Mutta mitä tapahtuu …