näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Oppiminen, Oppimisen tukeminen työssä

Oppimistaidot ovat muutoksesta ja työelämästä selviytymisen elinehto

Työelämä tarjoaa tekijälleen monia haasteita. Digitalisaation myötä tieto kulkee nopeasti, työskentelyn tukena hyödynnetyt teknologiset ratkaisut muuttuvat lyhyelläkin aikavälillä usein, käsillä olevat työtehtävät ovat haastavia ja vaativat tekijältään paitsi yhteisöllisen työskentelyn taitoja myös pitkäjänteisyyttä, paineensietokykyä sekä kykyä toimia monimuotoisten kokonaisuuksien parissa. Samaan aikaan kova kilpailu, tuloskeskeisyys, eloonjäämistaistelu yritysten tulevaisuudesta käy kovana. Halutaan olla kilpailukykyisiä, uutta luovia, …