Itsensä johtaminen, Oppiminen, osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on uusi työelämän supervoima

Uskotaan, että työelämässä pärjäävät ne, jotka “pysyvät ajan hermolla”, eli hallitsevat työelämän supervoiman, jota myös oman osaamisen kehittämiseksi kutsutaan. 

Jatkuvasti muuttuva maailma ja työelämä ovat asettaneet jatkuvan osaamisen kehittämisen yhdeksi työntekijöiden perusominaisuuksista.

Jotta osaamisen kehittämisestä tulee meidän jokaisen supervoima on hyvä pohtia, mitä osaamisen kehittäminen itseasiassa on ja kuinka omaa osaamista voi kehittää ja miten erilaisissa organisaatioissa voidaan tukea ja mahdollistaa jatkuva osaamisen kehittäminen.

Mitä on osaamisen kehittäminen?

Ensinnäkin, osaamisen kehittäminen on aina uuden omaksumista, eli oppimista.

Hyvin usein osaamisemme kehittyy kuitenkin huomaamatta, emmekä kiinnitä aktiivisesti huomiota meille kertyneisiin taitoihin. Esimerkiksi suurperheen vanhempana toimiminen on saattanut opettaa monia työelämässä tarvittavia taitoja (suunnittelu ja organisointitaidot, neuvottelutaidot ja suurten kokonaisuuksien hallinta), kun taas entinen aktiiviurheilija hallitsee lähes luonnostaan elämäntavan, jossa liikunta, hyvinvointia tukevan ruokavalio, sekä levon määrä ovat tasapainossa.

Toiseksi, vaikka osaamista kertyy kaikkialla tekemisissämme, niin osaamisen kehittämistä ei kuitenkaan kannata jättää ainoastaan sattuman varaan. Väitänkin, että osaamisen kehittäminen voi myös olla taito, jonka avulla kehitämme osaamistamme tietoisesti.

Tietoinen oman osaamisen kehittäminen kuitenkin edellyttää, että tunnistamme, millaista osaamista meistä jokaisesta löytyy ja rohkeasti myös tunnustamme ja arvostamme osaamistamme ja teemme sitä itsellemme ja toisille näkyväksi. Tämä ei ainoastaan auta osaamisemme valjastamisessa hyötykäyttöön, vaan lisää myös uskoa omaan tekemiseen ja vahvistaa itsetuntoa. 

Kolmanneksi, on hyvä huomioida, että osaamisen kehittäminen on kokonaisuus, jossa keskiössä on aina omaa osaamistaan kehittävä henkilö itse, mutta häntä ympäröivällä toimintaympäristöllä voi olla hänen osaamisen kehittymistä tukeva ja mahdollista vaikutus.

Esimerkiksi työpaikat ja erilaiset yhteisöt ja organisaatiot, voivat tukea ja mahdollistaa meidän jokaisen osaamisen kehittämisen omilla toimintatavoillaan. Käytännössä osaamisen kehittämistä voidaan esimerkiksi tukea tarjoamalla osaamisen kehittämiseen mahdollisuuksia ja luomalla ilmapiiriä, jossa omien vahvuuksien eli oman osaamisen tunnistaminen mahdollistuu. Saatetaan tarjota mahdollisuuksia osallistua erilaisiin täydennyskoulutuksiin, oman alan konferensseihin ja seminaareihin tai saatetaan tukea ja kannustaa opiskeluun. Osaamisen kehittämistä saatetaan myös mahdollistaa erilaisten työnohjausten ja mentorointiohjelmien avulla sekä tarjoamalla systemaattisesti henkilöstölle mahdollisuuksia uusien taitojen kehittämiseen uusien työtehtävien muodossa.

Ympäröivä maailma voi siis tukea osaamisen kehittymistämme, mutta se ei yksin määritä sitä kehittyykö osaamisemme vai ei ja mihin suuntaan osaamisemme kehittyy, vaan jokainen meistä voi itse istua kuskin paikalle ja vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen.

Miten omaa osaamista voi kehittää?

Suurimman hyödyn osaamisestamme saamme irti silloin, kun lähdemme tietoisesti kehittämään sitä. Tarkoituksenmukainen oman osaamisen kehittäminen edellyttää jokaiselta taitoja, joiden avulla osaamisen kehittäminen mahdollistuu. Itse puhun osaamisen kehittämisen taidoista, jotka olen jakanut neljään vaiheeseen: 1) tunnista, 2) tarkastele, 3) toteuta ja 4) sovella.

1. Tunnista oma osaamisesi. Osaamisen kehittämisen keskiössä on aina oman osaamisen tunnistaminen. Tunnistamalla oman osaamisesi, et ainoastaan pärjää hyvin työnhakumarkkinoilla vaan opit myös tunnistamaan ja näkemään, mitkä ovat vahvuutesi, miten nämä taidot auttavat sinua erilaisissa ympäristöissä ja tehtävissä ja miten sinun tulisi osaamistasi kehittää. Oman osaamisen tunnistaminen onkin väylä uusien taitojen ja osaamisen kehittämiselle.

2. Tarkastele omaa osaamistasi ja luo edellytykset oman osaamisen kehittämiselle. Kun olet tunnistanut, mitä osaat, niin on aika tarkastella, miten haluat osaamistasi kehittää. Mistä unelmoit, mitä olet aina halunnut oppia tai mistä taidoista hyötyisit juuri tässä hetkessä? Kun nämä asiat ovat selviä, on tarve miettiä, miten osaamisen kehittäminen mahdollistuisi, eli millaisia työkaluja työkalupakistasi löytyy osaamisen kehittämisen tueksi. Voit esimerkiksi pohtia seuraavaa.

Millainen oppija olet. Miten sinä omaksut uutta parhaiten? Mikä sinua innostaa ja miksi? Tunnistatko kenties menneisyydestä jonkin tilanteen, jossa huomasit, että uuden omaksuminen oli mukavaa. Mikä uuden omaksumisesta tuolloin teki erityisen miellyttävää? Millaista työskentelysi silloin oli ja miten voisit hyödyntää näitä tapoja nyt kun olet taas uuden asian äärellä?


Pohdi myös mahdollistaako ympärillä oleva verkosto osaamisen kehittämisen? Voisitko kenties tutustua uusiin tehtäviin töissä tai vapaaehtoisorganisaatiossa, jossa olet jo pitkään toiminut. Jos olemassaoleva verkosto ei mahdollista osaamisen kehittämistä, niin luo osaamisen kehittymistä mahdollistavia verkostoja ympärillesi. Ilmoittaudu koulutukseen tai osallistu mukaan jonkin vapaaehtoisorganisaation toimintaan, jossa pääset tekemään juuri sitä, mistä kaipaat lisää osaamista.

3. Toteuta omat unelmasi. Ala rohkeasti etenemään kohti unelmiasia. Tämä vaihe voi olla monelle se haastavin. Kuten monesti kuulee sanottavan “aloittaminen on se vaikein osuus”. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sinun tapasi kehittää osaamistasi ja tavoitella unelmiasi ei välttämättä ole samanlainen kuin muilla. Jokaisen matka on uniikki. Tässä vaiheessa on kuitenkin usein tarpeen, että saat riittävästi kannustusta ja rohkaisua. Aloita pienistä askelista, älä yritä saavuttaa kaikkea kerralla, muistuta aktiivisesti itseäsi siitä, miksi lähdit tälle matkalle ja älä unohda sitä valtavaa potentiaalia, mikä sinusta jo nyt löytyy. Uuden äärellä olemisen ei kuulukaan olla aina helppoa.

4. Sovella osaamistasi. Osaamisen kehittämisen viimeinen taito koskeekin uuden opitun osaamisen soveltamista. Tähän kuuluu se, että opit sanoittamaan, miten voit hyödyntää osaamistasi erilaisissa tilanteissa. Miten juuri sinun osaamisesi voi olla hyödyksi esimerkiksi työssäsi. Keneltäkään ei varmasti löydy juuri samanlaista osaamiskarttaa kuin mitä sinulle on kertynyt elämäsi aikana. Voit harjoitella oman osaamisen tunnistamista ja soveltamista muun muassa haastamalla itsesi miettimään vastauksia erilaisiin “miten osaamisesi X ovat auttaneet sinua selviytymään paikassa Y”). Esimerkiksi: miten vanhempana tarvitsemasi taidot ovat auttaneet sinua selviytymään projektinjohdon tehtävistä tai miten viestintävastaavana toimiminen vapaaehtoisorganisaatiossa ovat auttaneet sinua selviytymään oman yrityksen perustamisessa.

Osaamisen kehittämisen ei tarvitse olla yksinäistä

Lopuksi haluan muistuttaa, että vaikka osaamisen kehittäminen ja oman osaamisen tunnistaminen on hyvin pitkälti meistä jokaisesta itsestämme kiinni, niin yksinäistä sen ei tarvitse olla. Parhaimmillaan osaamisen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä henkilön oman aktiivisen toimijuuden ja niiden toimintaympäristöjen välillä, joissa hän toimii.

Näin ollen haluankin kannustaa jokaista, erityisesti organisaatioiden edustajia, pohtimaan, miten teidän organisaatiossa tuetaan osaamisen kehittymistä ja erityisesti luodaan ilmapiiriä, jossa oman osaamisen tunnistaminen mahdollistuu? Milloin olette viimeksi näistä teemoista yhdessä keskustelleet? Millaisia osaamisen kehittämisen käytänteitä organisaatiostanne löytyy? Nämä ovat kaikki teemoja, jotka kannattaa nostaa keskusteluun tiimipalavereissa ja pohtia yhdessä, kuinka voitte kehittää oman organisaationne osaamisen kehittämisen käytänteitä vielä entisestään.

Sitran Osaaminen Näkyviin -teemaviikot, joiden innoittamana myös tämä teksti on syntynyt, ovat hyvä aika nostaa näitä teemoja keskusteluun. Sitran nettisivuilta (https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#tyokalut) löytyy paljon vinkkejä ja käytännön harjoitteita oman osaamisen kehittämisen ja tunnistamisen mahdollistamiseksi. Kannattaa käydä sivuilla, jos aihe kiinnostaa.

Marika

Kirjoitus tehty yhteistyössä Sitran Osaaminen näkyviin -teemaviikkojen kanssa, joiden aikana halutaan: 1) Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi, 2) herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto, sekä 3) koota monia alan toimijoita yhteisen sanoman äärelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *