Nimeni on Marika Koivuniemi ja olen rautainen oppimisen, koulutuksen ja työelämätaitojen asiantuntija sekä intohimoinen työelämäkehittäjä ja viittä vaille valmis kasvatustieteiden tohtori.

Oppimistaitoihin liittyvää väitöskirjatutkimusta tehdessäni oppimistaidot ja niiden merkitys koulussa menestymiselle ja myös työelämälle ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Niin omat kuin aiemmat tutkimukset sekä useat keskustelut ovat kuitenkin osoittaneet, että oppimistaidot ja niiden merkityksen ymmärtäminen sekä oppimistaitojen hallitseminen eivät ole itsestäänselvyyksiä. Oppiminen mielletään usein kouluun ja akateemiseen maailman liittyvänä käsitteenä, jolla viitataan uuden tiedon omaksumiseen ja muistamiseen. Oppiminen on kuitenkin paljon enemmän. Se on esimerkiksi taito, jota tarvitsemme läpi elämän, avain menestykseen ja tärkeä pohja työhyvinvoinnille. Oppimistaitojen tärkeys osana työelämää ansaitsee ehdottomasti tulla enemmän kuulluksi.

Näin syntyi idea Oppimiskoutsista, joka jakaa tietoa siitä, mitä oppiminen on, kuinka oppimistaitoja voidaan kehittää ja miten työelämässä ja yrityksissä voidaan tukea työntekijöiden työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla.