Nimeni on Marika Koivuniemi ja olen rautainen oppimisen, koulutuksen ja työelämätaitojen asiantuntija sekä intohimoinen työelämäkehittäjä. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden tohtori. Ydinosaamisalaani ovat oppimistaidot, itsensäjohtaminen, tiimityöskentely, työskentelymotivaation ja oppimisen tukeminen erilaisissa ympäristöissä sekä tunteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät teemat.

Oppimistaitoihin liittyvää väitöskirjatutkimusta tehdessäni oppimistaidot ja niiden merkitys paitsi koulussa menestymiselle niin myös työelämälle ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Jo väitöskirjan alkumetreillä havitsin, että oppiminen mielletään usein kouluun ja akateemiseen maailman liittyvänä käsitteenä, jolla viitataan uuden tiedon omaksumiseen ja muistamiseen. Oppiminen on kuitenkin paljon enemmän. Se on taito, joka on avain niin yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden menestymiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Oppiminen on myös taito, joka luo pohjan meidän jokaisen työhyvinvoinnille. Oppimistaitojen tärkeys osana työelämää ansaitsee ehdottomasti tulla enemmän kuulluksi ja haluan itse olla mukana edesauttamassa tätä työtä.

Näin syntyi idea Oppimiskoutsista, joka jakaa tietoa siitä, mitä oppiminen on, kuinka oppimistaitoja voidaan kehittää ja miten työelämässä ja erilaisissa organisaatioissa voidaan tukea työntekijöiden työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla.