Kaikki artikkelit kirjoittajalta

admin

näyttää 12 tuloksen(tulokset)
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Oppiminen

Itsensä johtamisen päämäärä ei ole ainoastaan tehokkaampi suorittaminen työssä vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi

Itsensä johtaminen on termi, jota kuulee paljon käytettävän työelämää koskevassa puheessa. Usein samaa asiaa kuvataan arkikielessä myös itsesäätelyn tai itseohjautuvuuden käsitteillä. Se miten nämä käsitteet ymmärretään ja millaiseen toimintaan niillä viitataan, voi kuitenkin vaihdella. Itse lähestyn itsensä johtamisen käsitettä oppimisteoreettisesta näkökulmasta. Yleisesti työelämäyhteyksissä itsensä johtamisen käsitteellä viitataan ihmisen taitoon olla aktiivisesti tietoinen omasta toiminnastaan ja …

Oppimiskoutsi

Oppimiskoutsi esittäytyy

Kuka tai mikä on Oppimiskoutsi? Sen kerron teille nyt. Olen Marika Koivuniemi, Oppimiskoutsina hääräävä rautainen oppimisen, koulutuksen ja työelämätaitojen asiantuntija sekä intohimoinen työelämäkehittäjä ja viittä vaille valmis kasvatustieteiden tohtori. Oppimistaitoihin liittyvää väitöskirjatutkimusta tehdessäni oppimistaidot ja niiden merkitys paitsi koulussa menestymiselle myös työelämälle ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Niin omat kuin aiemmat tutkimukset sekä useat keskustelut ovat …