Uncategorized

Mentorointi on hyvä oppivan organisaation työkalu

Mentorointi ei ole ainoastaan osaamisen kehittämisen väline. Se voi olla myös rutiini ja tapa työntekijöiden työskentelyn ja oppimisen tukemiseen. Onnistuneen mentorointiohjelman ja mentorointikulttuurin luominen työpaikoille vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua, jotta mentoroinnilla saavutetaan ne hyödyt, mitä niillä toivotaan olevan.  Jos mentorointi formaattina kiinnostaa, niin laajenna näkökulmaasi ja lähde rohkeasti pohtimaan erilaisia tapoja mentoroinnin toteutukseen. Tässä tekstissä …

Itsensä johtaminen, Oppiminen, osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on uusi työelämän supervoima

Uskotaan, että työelämässä pärjäävät ne, jotka “pysyvät ajan hermolla”, eli hallitsevat työelämän supervoiman, jota myös oman osaamisen kehittämiseksi kutsutaan.  Jatkuvasti muuttuva maailma ja työelämä ovat asettaneet jatkuvan osaamisen kehittämisen yhdeksi työntekijöiden perusominaisuuksista. Jotta osaamisen kehittämisestä tulee meidän jokaisen supervoima on hyvä pohtia, mitä osaamisen kehittäminen itseasiassa on ja kuinka omaa osaamista voi kehittää ja miten …

Johtaminen, Korona, Muutos, Organisaation tuki, Uncategorized

Olemmeko valmiita työelämän tulevaisuudessa häämöttäviin muutoksiin?

Nyt törmätään paljon keskusteluihin, joissa puhutaan Koronan aiheuttamista muutoksista työelämässä. Etätyön lisääntymisen on havaittu tuovan paljon hyötyjä ja haittoja työntekijöille. Esimerkiksi, työmatkojen väheneminen nähdään ympäristön ja ajankäytön kannalta hyvänä muutoksena. Lisäksi työhön liittyvät väsymyksen oireet ovat vähentyneet Työterveyslaitoksen teettämän selvityksen mukaan. Samaan aikaan, työyhteisöjen tiimityöskentelyn kehityksen suunnasta on oltu huolissaan. Paljon myös törmätään fraaseihin, jotka …

Etätyö, Korona, Organisaation tuki

Työntekijän sitouttaminen ja tukeminen korona-aikana vaatii organisaatioilta pitkäjänteistä ja systemaattista työtä

Työntekijöiden sitouttaminen ja sitoutuminen työhön ovat asioita, joista puhutaan paljon. Erityisesti nyt, kun maailmanlaajuinen koronakriisi koettelee meille tuttuja ja turvallisia rutiineja sekä organisaatioiden taloutta, niin samalla se myös koettelee työntekijöiden sitoutumista organisaation toimintaan.  Pitkään jatkunut etätyö, erityisesti niissä organisaatioissa, joissa se ei ole ollut arkipäivää ennen maaliskuuta 2020, on saattanut erkaannuttaa työntekijät toisistaan. Työarjesta puuttuu …

Itsensä johtaminen, Motivaatio, osaamisen kehittäminen, tavoitteet

Huolella asetetut tavoitteet ovat työkalu unelmien saavuttamiseksi

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan, mikä on unelmien ja tavoitteiden välinen ero? Usein unelmat mielletään haaveiksi ja pilvilinnoiksi, asioiksi, jotka ovat niin korkealentoisia, että ne tuskin koskaan toteutuvat. Näin ehkä onkin, jos tyydymme vain unelmointiin. Minä väitän, että useimmat unelmat on mahdollista saavuttaa, mutta se harvoin tapahtuu itsestään ja puolivahingossa, vaan juuri se klisee siitä, kuinka …

Etätyö, Itsensä johtaminen, osaamisen kehittäminen

Työskentelyn suunnittelun ja organisoinnin rooli korostuu etätyöskentelyn lisääntyessä

Työskentelyn suunnittelu ja organisointi voivat osasta tuntua sanahelinältä ja jopa turhalta asialta. Ei se ole kuin tehdä -asenne, onkin yllättävän yleinen tapa toimia työelämässä. Suunnittelu ja organisointitaitoja vaativan työskentelyvaiheen väliin jättäminen saattaa kuitenkin haastaa työskentelyä monin eri tavoin. Aikatauluissa pysyminen, työskentelyyn keskittyminen tai ylipäätänsä työtehtävien loppuun saattaminen voivat vaarantua.  Työskentelyn suunnittelu ja organisointi ovatkin tärkeä …

Oppiminen, Oppimisen tukeminen työssä

Oppimistaidot ovat muutoksesta ja työelämästä selviytymisen elinehto

Työelämä tarjoaa tekijälleen monia haasteita. Digitalisaation myötä tieto kulkee nopeasti, työskentelyn tukena hyödynnetyt teknologiset ratkaisut muuttuvat lyhyelläkin aikavälillä usein, käsillä olevat työtehtävät ovat haastavia ja vaativat tekijältään paitsi yhteisöllisen työskentelyn taitoja myös pitkäjänteisyyttä, paineensietokykyä sekä kykyä toimia monimuotoisten kokonaisuuksien parissa. Samaan aikaan kova kilpailu, tuloskeskeisyys, eloonjäämistaistelu yritysten tulevaisuudesta käy kovana. Halutaan olla kilpailukykyisiä, uutta luovia, …

Itsensä johtaminen, osaamisen kehittäminen

Vahvuuksien tunnistaminen on yksi kehittymisen kulmakivistä

Oletko koskaan kunnolla pysähtynyt miettimään, milloin toiminnan kehittäminen nousee keskusteluun tai nähdään tarpeelliseksi? Usein tarve toiminnan ja osaamisen kehittämiselle herää, kun kohdataan jokin haaste tai ongelma joka pitäisi ratkaista. Tästä kirjoitin jo aiemmin blogissani. Tällöin tiedetään, missä pitäisi kehittyä ja on helpompi lähteä miettimään niitä toimenpiteitä joiden kautta toivottua kehitystä saataisiin aikaiseksi. Mutta mitä tapahtuu …

Hyvinvointi

Tiedosta arkesi stressitekijät – myös itsellesi mieluisimmat asiat voivat olla niitä

Veikkaan, että moni meistä tasapainoilee kiireisessä arjessa työn ja vapaa-ajan välillä. Töissä pyritään olemaan mahdollisimman tehokkaita ja kotona koitetaan täysin rinnoin nauttia vapaa-ajasta, joka sekin on saattaa välillä olla yhtä tiukkaan aikataulutettu kuin työkalenteri. Työn haastavuus sekä tiukkaan aikataulutettu ja kiireinen elämäntyyli ei aina tarjoa mahdollisuutta hengähtämiseen ja rauhoittumiseen, jolloin keho ja mieli eivät välttämättä …

Uncategorized

Sopiva suhde haasteita ja peruskauraa on avain menestykseen

Oletko koskaan pysähtynyt pohtimaan, mikä haasteiden merkitys on toiminnallesi? Itse pyrin pitkään välttelemään haasteita ja tilanteita, joissa jouduin epämukavuusalueelleni. Myöhemmin olen huomannut, että yhdet parhaimmista asioista ja mahtavammista tilaisuuksista olen kohdannut juuri silloin, kun olen rohkeasti kohdannut haasteita ja poistunut mukavuusalueeltani. Koko työhistoriani olisi hyvin erinäköinen, enkä välttämättä kirjoittelisi Oppimiskoutsin roolissa täällä ruudun toisella puolella …